Danh mục

Đổi mới sáng tạo hay là "Chết"

Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0. Thời đại không phải của cá lớn nuốt cá ...

Thương hiệu cá nhân - Chìa khóa thành công

Thương hiệu cá nhân là yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong cuộc đời, từ ...

Thông tin khóa học

Thời gian

- Khai giảng: Đang cập nhật

- Số học viên: 10

- Lịch học:

- Thời gian:

- Số buổi học: 4

- Kết thúc:

Địa điểm:

Học phí: 8.000.000 VNĐ

Học phí gốc: 0 VNĐ

Giảng viên

Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng

Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng

Chủ tịch học viện

Đã có 19 năm kinh nghiệm trong giảng dạy.

Số điện thoại: 0989 64 4567

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VÀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG

Nền kinh tế thay đổi hàng ngày và trong giai đoạn khủng hoảng này, việc tái cấu trúc Doanh nghiệp nhằm thích ứng được với thời cuộc là nhu cầu sống còn của mỗi Doanh nghiệp. Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman với các chuyên gia là những người có kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường sẽ giúp các nhà quản lý, nhà lãnh đạo tìm ra con đường tối ưu nhất để chèo lái doanh nghiệp bước qua thời kỳ khủng hoảng này nhằm tới một sự phát triển bền vững thông qua 06 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tư vấn chiến lược

- Đánh giá tình hình Kinh tế, Xã hội, Thị trường trong nước và quốc tế;

- Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của Doanh nghiệp;

- Phân tích, đánh giá cạnh tranh ngành;

- Hình thành chiến lược Doanh nghiệp;

- Phân tích, đánh giá lựa chọn chiến lược;

- Lên kế hoạch tổ chức, điều phối nguồn nhân lực thực hiện;

- Hình thành chiến lược Marketing, chiến lược sản xuất, chiến lược bán hàng.

Chuyên đề 2: Tư vấn thiết kế tổ chức, tái cấu trúc dòng chảy kinh doanh

- Đánh giá cấu trúc tổ chức hiện có của Doanh nghiệp;

- Thiết lập ma trận chức năng;

- Phân tích dòng chảy, kinh doanh – hoạt động của Doanh nghiệp và bộ phận;

- Tái cấu trúc tổ chức phù hợp với chiến lược kinh doanh mới.

Chuyên đề 3: Tư vấn xây dựng Hệ thống quy trình hoạt động và quy trình tác nghiệp bao gồm: thủ tục quản lý, Mô tả công việc (biểu mẫu, hồ sơ…)

- Hoàn thiện quy trình hoạt động;

- Tái cấu trúc quy trình tác nghiệp;

- Hình thành thủ tục, biểu mẫu đi kèm quy trình;

- Hình thành hệ thống lưu giữ hồ sơ;

- Cơ cấu lại vị trí làm việc;

- Xây dựng mô tả công việc.

Chuyên đề 4: Tư vấn xây dựng Hệ thống chỉ tiêu KPI, đánh giá trả lương, thưởng, tạo động lực cho nhân viên.

- Xây dựng hệ thống phân bổ mục tiêu;

- Thiết lập bản đồ chiến lược;

- Rà soát hệ thống đánh giá nhân viên hiện tại;

- Xây dựng hệ thống KPI để đánh giá công việc nhân viên;

- Xây dựng hệ thống trả lương nhân viên.

Chuyên đề 5: Tư vấn xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ - Phát triển sức mạnh mềm của Doanh nghiệp.

- Đánh giá hệ thống đào tạo nội bộ hiện tại;

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn nhân viên về: Kiến thức – Kỹ năng – Hành vi (Từ điển năng lực nhân viên);

- Phương pháp xây dựng hệ thống giáo trình;

- Phương pháp đào tạo giảng viên nội bộ;

- Thiết kế hệ thống thông tin tích lũy kinh nghiệm.

Chuyên đề 6: Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho Doanh nghiệp. 

- Đào tạo năng lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung;

- Cập nhật công nghệ quản lý mới.

Thong ke