Chương trình đào tạo: "Kỹ năng lãnh đạo và văn hoá EVNNPT" dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia EVNNPT

19/08/2020 16:36

Văn hóa Doanh nghiệp là môi trường và động lực để mọi thành viên trong tổ chức gắn kết, cùng nhau thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức. Qua đó, văn hóa Doanh nghiệp sẽ làm gia tăng vị thế cạnh tranh của Doanh nghiệp thông qua việc tạo dựng dấu ấn của Doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng và xã hội, là nền tảng để Doanh nghiệp phát triển bền vững.

Và các nhà lãnh đạo, quản lý đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển văn hóa lãnh đạo, quản lý của tổ chức.

 

Thấu hiểu được tầm quan trọng , vai trò đó Học viện Kingsman phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia EVNNPT tổ chức khoá đào tạo: "Kỹ năng lãnh đạo và văn hoá EVNNPT" dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt với sự giảng dạy và đào tạo của TS. Hoàng Trung Dũng.

 

Kết thúc chương trình TS. Hoàng Trung Dũng trao chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành khóa học: “Kỹ năng lãnh đạo và văn hóa EVNNPT” và chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ Đoàn chủ chốt EVNNPT.

 

#hocvienkingsman

#TSHoangTrungDung

 

Thong ke