Chương trình đào tạo:"Khai phá tiềm năng lãnh đạo 3.8" dành cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC).

19/08/2020 17:02

Lãnh đạo đúng đắn sẽ dẫn dắt doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, trong tình hình thị trường đầy biến động như hiện nay, những quan điểm lãnh đạo cũ kỹ đã không còn phù hợp. Quan điểm lãnh đạo tân tiến sẽ góp phần rất lớn giúp doanh nghiệp khai phá tiềm năng và thích ứng với những thay đổi. Đó là những bước đột phá mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng cần áp dụng.

Bởi vậy, vai trò của những đột phá trong công tác lãnh đạo rất quan trọng. Đột phá trong lãnh đạo sẽ giúp tổ chức luôn thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng và các nguy cơ tiềm ẩn trong bối cảnh biến động của thị trường thế giới hiện nay.

Khóa học "Khai phá tiềm năng lãnh đạo 3.8" được tổ chức và phối hợp giữa Tổ chức giáo dục Kingsman và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội ( MIC).

Chương trình diễn ra trong 2 buổi từ chiều ngày 17/07 và sáng ngày 18/07 với sự giảng dạy của TS. Hoàng Trung Dũng.

KINGSMAN mong rằng sau khoá học sẽ giúp các nhà lãnh đạo tại MIC thay đổi quan điểm về phong cách lãnh đạo, từ đó có hướng đi mới, đúng đắn trong cách lãnh đạo trong doanh nghiệp của mình.

#hocvienkingsman

#TSHoangTrungDung

Thong ke