Khóa đào tạo kĩ năng cho đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp KHAVICO

08/09/2017 10:15

Khóa đào tạo kĩ năng cho đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp KHAVICO

Sáng ngày 08/09/2017, Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về kĩ năng cho cán bộ nhân viên công ty TNHH Khăn Việt. 

Khóa đào tạo có sự góp mặt tham giảng của TS. Hoàng Trung Dũng. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu về quản trị chiến lược và phát triển toàn diện đội ngũ nhân sự, trong đó quy trình Bán hàng là một trong những thành phần được nghiên cứu chuyên sâu. TS. Hoàng Trung Dũng có những đóng góp to lớn cho quá trình hình thành phát triển của Maritime Bank và là nhân tố chủ chốt trong quá trình tái cơ cấu của tập đoàn TASCO. 

 

Thong ke