“Nhân viên cũng là người thầy”

Giữ được sự đồng lòng, tâm phục khẩu phục trong một đại gia đình gần 12.000 cán ...

7 kỹ năng sống tạo nên một người khôn ngoan

Việc rèn luyện kỹ năng sống mỗi ngày sẽ giúp bạn vững vàng bước đi và trở thành ...

Đánh giá của đối tác về Kingsman (5)

20/07/2017 16:48

Ms Thanh Lê - GĐ PACIFIC OCEAN PARTNERS, AUSTRALIA

Chúng tôi đánh giá cao kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp và sự chân thành của Kingsman trong giáo dục. Pacific Ocean Partners tin tưởng và mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với Kingsman trong việc đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, đầu tư tại Australia

Thong ke