Đổi mới sáng tạo hay là "Chết"

Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0. Thời đại không phải của cá lớn nuốt cá ...

Thương hiệu cá nhân - Chìa khóa thành công

Thương hiệu cá nhân là yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong cuộc đời, từ ...

Đánh giá của đối tác về Kingsman (5)

20/07/2017 16:48

Ms Thanh Lê - GĐ PACIFIC OCEAN PARTNERS, AUSTRALIA

Chúng tôi đánh giá cao kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp và sự chân thành của Kingsman trong giáo dục. Pacific Ocean Partners tin tưởng và mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với Kingsman trong việc đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, đầu tư tại Australia

Thong ke