“Nhân viên cũng là người thầy”

Giữ được sự đồng lòng, tâm phục khẩu phục trong một đại gia đình gần 12.000 cán ...

7 kỹ năng sống tạo nên một người khôn ngoan

Việc rèn luyện kỹ năng sống mỗi ngày sẽ giúp bạn vững vàng bước đi và trở thành ...

Đánh giá của đối tác về Kingsman (2)

08/04/2017 16:34

Mr Nguyễn Tuấn Tú - Chủ tịch hệ thống TUART WEDDING

Là một doanh nghiệp đang trên đà phát triển mạnh, chúng tôi gặp khó khăn lớn trong vấn đề quản trị và thúc đẩy năng suất đội ngũ nhân sự. Tuy nhiên, trong tháng 8/2017, bằng bộ công cụ "BSC - KPI" và "Quản trị Nhân sự" toàn diện của TS. Hoàng Trung Dũng, chúng tôi đã giải quyết và thực sự nhìn thấy được hiệu quả. Rất cảm ơn Kingsman và TS. Hoàng Trung Dũng

Thong ke