Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngChi tiếtDownload
KỸ NĂNG TOÀN DIỆN CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH177 KBdocx04-20-2018Chi tiếtDownload
NGHỆ THUẬT GIỮ CHÂN NHÂN TÀI276 KBdocx04-20-2018Chi tiếtDownload
KỸ NĂNG QUẢN LÝ TOÀN DIỆN284 KBdocx04-20-2018Chi tiếtDownload
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ1,240 KBpdf11-17-2017Chi tiếtDownload
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG1,409 KBpdf11-17-2017Chi tiếtDownload
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN1,139 KBpdf11-17-2017Chi tiếtDownload
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG1,359 KBpdf11-17-2017Chi tiếtDownload
LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP (QN)1,240 KBpdf11-17-2017Chi tiếtDownload
CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU1,093 KBpdf11-17-2017Chi tiếtDownload
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP1,041 KBpdf11-17-2017Chi tiếtDownload
Thong ke