“Nhân viên cũng là người thầy”

Giữ được sự đồng lòng, tâm phục khẩu phục trong một đại gia đình gần 12.000 cán ...

7 kỹ năng sống tạo nên một người khôn ngoan

Việc rèn luyện kỹ năng sống mỗi ngày sẽ giúp bạn vững vàng bước đi và trở thành ...

Mr. Nguyễn Văn Hoan - Pacific Company

06/09/2016 10:02

TÔI DÙNG TỪ "PHÉP THUẬT" ĐỂ DIỄN TẢ VỀ NÓ
Khóa học đã định hướng cho các học viên các kỹ năng cơ bản trong bán hàng và chăm sóc khách hàng. Phương pháp giảng dạy trực quan của TS. Hoàng Trung Dũng thực sự tuyệt với. Rất cảm ơn Kingsman.

Thong ke