Làm nhân sự là để đuổi người?

Một câu chuyện có thật của một nhân viên nhân sự. Bạn là một nhà quản lý nhân ...

11 Nguyên Tắc Ứng Xử Biến Bạn Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại

Hãy để những thói quen ứng xử thành công dưới đây giúp bạn trở thành một người ...

Nguyễn Mạnh Hùng - Cậu bé bán kem dạo đã trở thành vua xuất khẩu chanh leo, gấc ra thế giới như thế nào?

Ông là Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Nafoods, doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về ...

Mr. Nguyễn Văn Hoan - Pacific Company

06/09/2016 10:02

TÔI DÙNG TỪ "PHÉP THUẬT" ĐỂ DIỄN TẢ VỀ NÓ
Khóa học đã định hướng cho các học viên các kỹ năng cơ bản trong bán hàng và chăm sóc khách hàng. Phương pháp giảng dạy trực quan của TS. Hoàng Trung Dũng thực sự tuyệt với. Rất cảm ơn Kingsman.

Thong ke