Đổi mới sáng tạo hay là "Chết"

Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0. Thời đại không phải của cá lớn nuốt cá ...

Thương hiệu cá nhân - Chìa khóa thành công

Thương hiệu cá nhân là yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong cuộc đời, từ ...

Mr. Nguyễn Văn Hoan - Pacific Company

06/09/2016 10:02

TÔI DÙNG TỪ "PHÉP THUẬT" ĐỂ DIỄN TẢ VỀ NÓ
Khóa học đã định hướng cho các học viên các kỹ năng cơ bản trong bán hàng và chăm sóc khách hàng. Phương pháp giảng dạy trực quan của TS. Hoàng Trung Dũng thực sự tuyệt với. Rất cảm ơn Kingsman.

Thong ke