“Nhân viên cũng là người thầy”

Giữ được sự đồng lòng, tâm phục khẩu phục trong một đại gia đình gần 12.000 cán ...

7 kỹ năng sống tạo nên một người khôn ngoan

Việc rèn luyện kỹ năng sống mỗi ngày sẽ giúp bạn vững vàng bước đi và trở thành ...

Ms Lê Lý - Kinh doanh tự do

10/11/2016 10:10

Tôi trân trọng và cảm ơn Kingsman vì những tri thức quý giá học được tại đây, Tôi tin tưởng sẽ áp dụng và phát triển thành công cho doanh nghiệp của mình trong tương lai

Thong ke