Đổi mới sáng tạo hay là "Chết"

Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0. Thời đại không phải của cá lớn nuốt cá ...

Thương hiệu cá nhân - Chìa khóa thành công

Thương hiệu cá nhân là yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong cuộc đời, từ ...

Ms Lê Lý - Kinh doanh tự do

10/11/2016 10:10

Tôi trân trọng và cảm ơn Kingsman vì những tri thức quý giá học được tại đây, Tôi tin tưởng sẽ áp dụng và phát triển thành công cho doanh nghiệp của mình trong tương lai

Thong ke