“Nhân viên cũng là người thầy”

Giữ được sự đồng lòng, tâm phục khẩu phục trong một đại gia đình gần 12.000 cán ...

7 kỹ năng sống tạo nên một người khôn ngoan

Việc rèn luyện kỹ năng sống mỗi ngày sẽ giúp bạn vững vàng bước đi và trở thành ...

Mr. Nguyễn Đình Việt - Đội trưởng Truyền tải điện Tây Bắc

24/12/2018 11:46

Anh Nguyễn Đình Việt đại diện các học viên phát biểu cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức chương trình đào tạo vô cùng ý nghĩa và hy vọng sẽ được tham gia thêm nhiều khóa học tương tự.

Thong ke