Bộ chương trình "Đào tạo cho Giám đốc"

Bộ chương trình đào tạo "Nhân sự - Nhân lực"

Bộ chương trình đào tạo "Tiếp thị - Bán hàng"

Bộ chương trình đào tạo "Tài chính - Kế toán"

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký Brochure
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Đang cập nhật Xem chi tiết Tải
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đang cập nhật Xem chi tiết Tải

Bộ chương trình đào tạo "Kỹ năng chuyên nghiệp"

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký Brochure
AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG Đang cập nhật Xem chi tiết Tải
BÁN HÀNG VÀ CSKH HIỆU QUẢ Đang cập nhật Hà Nội Xem chi tiết Tải
HỆ THỐNG MARKETING THÔNG MINH Đang cập nhật Quảng Ninh Xem chi tiết Tải
KĨ NĂNG TEAM WORK CÔNG SỞ Đang cập nhật Xem chi tiết Tải
KỸ NĂNG CSKH VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI Đang cập nhật Hà Nội Xem chi tiết Tải
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ Đang cập nhật Hà Nội Xem chi tiết Tải
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG Đang cập nhật Quảng Ninh Xem chi tiết Tải
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN Đang cập nhật Hà Nội Xem chi tiết Tải
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Đang cập nhật Xem chi tiết
KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG HIỆU QUẢ Đang cập nhật Xem chi tiết Tải
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN CHUYÊN NGHIỆP Đang cập nhật Xem chi tiết Tải
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HIỆU QUẢ Đang cập nhật Hà Nội Xem chi tiết Tải
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG Đang cập nhật Quảng Ninh Xem chi tiết Tải
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG Đang cập nhật Quảng Ninh Xem chi tiết Tải
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đang cập nhật Xem chi tiết Tải
QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ CSKH HIỆU QUẢ Đang cập nhật Hà Nội Xem chi tiết Tải
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN Đang cập nhật Huế Xem chi tiết Tải
QUẢN TRỊ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ HIỆU QUẢ Đang cập nhật Hà Nội Xem chi tiết Tải
XÂY DỰNG BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đang cập nhật Hà Nội Xem chi tiết Tải
Thong ke