Danh mục

Đổi mới sáng tạo hay là "Chết"

Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0. Thời đại không phải của cá lớn nuốt cá ...

Thương hiệu cá nhân - Chìa khóa thành công

Thương hiệu cá nhân là yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong cuộc đời, từ ...

Thông tin khóa học

Thời gian

- Khai giảng: Đang cập nhật

- Số học viên: 0

- Lịch học:

- Thời gian:

- Số buổi học: 14

- Kết thúc:

Địa điểm: Hà Nội

Học phí: 4.000.000 VNĐ

Học phí gốc: 4.400.000 VNĐ

Giảng viên

Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng

Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng

Chủ tịch học viện

Đã có 19 năm kinh nghiệm trong giảng dạy.

Số điện thoại: 0989 64 4567

KỸ NĂNG TOÀN DIỆN CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

I. MỤC TIÊU KHÓA ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Nhận thức rõ vai trò và nắm bắt vững chắc các kỹ năng quan trọng trong việc điều hành, quản lý và phát triển phòng ban, bộ phận, doanh nghiệp;

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Ban lãnh đạo, Ban điều hành doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung.

 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

     Nội dung bài giảng, công cụ… trong chương trình có tính thực tiễn cao. Phương pháp giảng dạy là phương pháp hai chiều, theo đó học viên được khuyến khích trao đổi kiến thức/kinh nghiệm và đưa ra những tình huống thực tế gặp phải trong thực tiễn để tìm cách giải quyết.

 

     Giảng viên giàu kinh nghiệm, có thời gian trải nghiệm nhiều năm tại các tập đoàn trong nước và quốc tế sẽ cung cấp những thông tin mới mẻ, phong phú, có giá trị cao. Trong khoá học, giảng viên đóng vai trò tư vấn phương pháp và chia sẻ kinh nghiệm để bản thân mỗi học viên hoặc đội nhóm có thể giải quyết triệt để các vấn đề đặt ra.

 

Phương pháp độc đáo của Kingsman luôn được khách hàng đánh giá cao:

 

HELP – TRAIN – DEVELOP

(Giúp đỡ - Huấn luyện - Phát triển)

 

IV. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC MODULE ĐÀO TẠO

Stt

Nội dung đào tạo

Thời lượng

1

MODULE 01: TINH THẦN & KỸ NĂNG TEAMWORK

Phần I. Tại sao phải teamwork?

 • Môi trường kinh doanh hiện đại - Khó khăn & thách thức;
 • Tầm quan trọng của teamwork - Sự cần thiết phải thay đổi;
 • Vai trò & trách nhiệm chính mình - Vượt qua trở ngại bản thân.

Phần II. Các yếu tố nền tảng của teamwork

 • Mục đích, ý nghĩa & giá trị teamwork;
 • Tinh thần teamwork & các nguyên tắc vàng teamwork;
 • Những cạm bẫy & sai lầm cần phải tránh trong làm việc tập thể;

Phần III. Phát triển tinh thần teamwork trong làm việc tập thể

 • Đọc hiểu thực trạng chỉ số teamwork của bản thân;
 • Nguyên tắc khởi tạo teamwork & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc vai trò cá nhân trong team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc gắn kết cá nhân trong team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc tạo đà cho team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc tăng tốc cho team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc duy trì tốc độ làm việc của team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc về nguồn gốc sức mạnh của team;
 • Từ “tinh thần teamwork” đến “văn hóa teamwork”.

Phần IV. Tổng kết & định hướng kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork sau khóa học

 • Tổng kết về tinh thần teamwork trong môi trường doanh nghiệp hiện đại;
 • Kế hoạch hành động cần thực hiện sau khóa học cho bản thân & đội ngũ cộng sự để hình thành “văn hóa teamwork” bền vững cho chính mình và đội ngũ/tổ chức của mình.

 

1 ngày

2

 

MODULE 02: KỸ NĂNG ỦY QUYỀN GIAO VIỆC

Phần I. Những nhận thức nền tảng quan trọng

 • Vai trò của nhà quản lý trong việc hiện thực hóa mục tiêu;
 • Nguyên tắc tổ chức công việc trong môi trường doanh nghiệp;
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu công việc.

Phần II. Phân công phân nhiệm hiệu quả

 • Những nguyên tắc quan trọng trong phân công phân nhiệm;
 • Quy trình phân công phân nhiệm hiệu quả;
 • Phương pháp phân công phân nhiệm;
 • Làm thế nào để biết được nhân viên có đủ năng lực thực thi công việc được giao?
 • Làm thế nào để nhân viên không ngừng phấn đấu hoàn thành mục tiêu công việc?
 • Thiết lập các công cụ phục vụ phân công phân nhiệm;
 • Thực tế và những sai lầm cần tránh.

 

Phần III. Ủy thác công việc thành công

 • Sự cần thiết phải ủy thác công việc đối với nhà quản lý;
 • Bản chất của ủy thác và những thất bại trong thực tế môi trường doanh nghiệp;
 • Quy trình ủy thác công việc hiệu quả;
 • Chọn việc ủy thác và những sai lầm đáng tiếc;
 • Tiêu chí chọn người ủy thác;
 • Thực hiện công tác ủy thác và mô hình ủy thác.
 • Kiểm soát và đánh giá kết quả trong ủy thác công việc.

Phần IV. Gắn kết và ứng dụng một cách hiệu quả phương pháp phân công phân nhiệm và ủy thác công việc trong môi trường doanh nghiệp

 • Thực tế về phân công phân nhiệm và ủy thác công việc trong môi trường doanh nghiệp;
 • Kỹ thuật gắn kết và ứng dụng một cách hiệu quả phương pháp phân công phân nhiệm và ủy thác công việc

 

1 ngày

3

 

MODULE 03: LẬP VÀ GIÁM SÁT

KẾ HOẠCH KINH DOANH CHIẾN LƯỢC

Phần I: Xây dựng tầm nhìn chiến lược

 • Bối cảnh và môi trường kinh doanh ở Việt Nam và trên thế giới;
 • Tổng quan về hoạt động chiến lược và mối liên hệ giữa chiến lược của doanh nghiệp với kế hoạch kinh doanh;
 • Các yếu tố quan trọng trong xây dựng và xác định tầm nhìn chiến lược.

Phần II: Lập và quản trị kế hoạch kinh doanh chiến lược

 • Phân tích đưa ra mục tiêu bán hàng và đối tượng khách hàng mục tiêu;
 • Lựa chọn các kênh bán phù hợp với khách hàng mục tiêu;
 • Cấu trúc tổ chức bán hàng;
 • Nguyên tắc áp dụng vào tổ chức bán hàng;
 • Lập kế hoạch kinh doanh:
 • Tiềm năng thị trường và doanh số bán hàng;
 • Dự báo;
 • Lập ngân sách;
 • Phân vùng/tuyến/bản đồ và lộ trình bán hàng;
 • Chỉ tiêu/hạn ngạch.
 • Các thông tin tài chính và dự kiến thu nhập
 • Các thông tin tài chính và dự kiến thu nhập
 • Công cụ SWOT trong lập kế hoạch kinh doanh;
 • Công cụ S.M.A.R.T trong xác định mục tiêu của tổ/đội kinh doanh;
 • Tiêu chuẩn thực hiện bán hàng và hệ thống báo cáo;
 • Động viên và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh;
 • Giám sát triển khai kế hoạch;
 • Đánh giá và quản lý kế hoạch;
 • Các chỉ tiêu đánh giá;

 

1 ngày

4

 

MODULE 04: TẠO ĐỘNG LỰC – TRUYỀN CẢM HỨNG –
THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN

Phần I. Tâm lý nhân viên và nhà quản lý trong công việc

 • Hệ giá trị trong công việc của nhân viên và người quản lý;
 • Thái độ khi làm việc của nhân viên và người quản lý;
 • Quan điểm của nhân viên và nhà quản lý về môi trường và văn hóa làm việc.

Phần II. Vai trò và tầm quan trọng của công tác tạo động lực làm việc

- Vai trò của người lãnh đạo & tầm quan trọng của công tác tạo động lực làm việc;

- Những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển năng lực trong:

 • Tạo động lực làm việc cho bản thân;
 • Tạo động lực làm việc cho nhân viên.

- Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến động lực làm việc.

Phần III. Nguyên tắc và quy trình tạo động lực làm việc

- Vận dụng các mô hình kinh điển để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc

 • Thang nhu cầu của Maslow;
 • Thuyết nhu cầu của McClelland;
 • Thuyết hai yếu tố - Herzberg.

- Những nguyên tắc quan trọng trong tạo động lực làm việc;

- Quy trình tạo động lực làm việc.

Phần IV. Một số phương pháp tạo động lực hiệu quả

 • Phương pháp thiết kế lại/ định nghĩa lại công việc;
 • Phương pháp khích lệ, hỗ trợ, phản hồi và biểu dương hiệu quả;
 • Phương pháp ủy thác và phân quyền;
 • Phương pháp luân chuyển công việc;
 • Phương pháp cân bằng và thúc đẩy;
 • Phương pháp phát triển nhân viên;
 • Phương pháp định hướng theo các giá trị then chốt.

Phần V. Kỹ năng truyền cảm hứng và thay đổi tâm thế

 

1 ngày

5

 

MODULE 06: PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Phần mở đầu: Vai trò, khó khăn và thách thức đối với Coaching

Phần I: Phong cách học của người lớn – Nguyên tắc học & tiếp thu hiệu quả

 • Các đặc tính của người lớn khi là học viên
 • Những điều kiện thúc đẩy người học tiếp thu hiệu quả (qua cảm xúc, sự tôn trọng, bài giảng được xây dựng từ chính kinh nghiệm của học viên, tác động tích cực từ các phương tiện hỗ trợ giảng dạy…)
 • Những gì học viên tiếp thu được chính là những ý nghĩ trong tâm trí họ trong quá trình học tập
 • Bốn nguyên tắc – ba phương pháp học của người lớn

Phần II: Quy trình giảng dạy

 • Phân tích nhu cầu đào tạo, xây dựng tháp đào tạo
 • Công thức mở đầu bài giảng – GLOSS
 • Công thức cho phần nội dung chính – EAS
 • Nghệ thuật kết thúc bài giảng ấn tượng

Phần III: Các bước phát triển nội dung bài giảng

 • Quá trình/Quy trình phát triển nội dung
 • Kết cấu bài giảng
 • Phân loại nội dung cho từng đề mục bài giảng
 • Phân biệt phát triển/thiết kế nội dung đào tạo (Design training) với phát triển tài liệu (develop materials).
 • Những hiểu biết mà giảng viên cần có để dạy hiệu quả (đối tượng đào tạo, nội dung, quá trình kinh nghiệm của học viên, làm rõ mục tiêu đào tạo…)

Phần IV: Phát triển năng lực nhân viên

 • Mô hình EDIC & GLAP trong hướng dẫn, chỉ dẫn nhân viên mới
 • Phân tích và tìm hiểu năng lực nhân viên
 • Đào tạo, huấn luyện hướng tới mục tiêu kinh doanh

Phần V: Nghệ thuật sử dụng ngôn từ giao tiếp, phi ngôn từ trong giảng dạy

 • Cách sử dụng giọng nói để truyền cảm hứng cho học viên
 • Những lỗi cơ bản thường gặp khi sử dụng body language
 • Kỹ năng  tạo hiệu quả cho bài giảng
 • Kỹ thuật điều chỉnh tông giọng, tốc độ nói đối với mỗi nội dung giảng dạy khác nhau 

Phần VI: Kỹ năng đặt câu hỏi, lắng nghe,  cách thức trả lời câu hỏi của học viên

 • Các kiểu đặt câu hỏi thông thường: dựa trên thực tế, dựa trên kinh nghiệm, dựa trên quan điểm
 • Các dạng câu hỏi nên áp dụng
 • Các cách trả lời câu hỏi của học viên
 • Kỹ năng nghe hiệu quả

Phần VII: Cách thức tổ chức hoạt động trong bài giảng 

 • Xác định đối tượng để thiết kế trò chơi phù hợp về nội dung, hình thức
 • Nội dung trò chơi hướng đến mục đích đào tạo
 • Chuẩn bị tác phong, tư thế điều khiển trò chơi
 • Điều hướng người chơi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm qua trò chơi
 • Những điều nên tránh khi tổ chức trò chơi
 • Những bước cơ bản để xây dựng một bài tập tình huống (nghiên cứu đối tượng, phân tích và xây dựng)

Phần VIII: Kỹ năng xử lý các tình huống trong lớp học - Thực hành thao giảng

 • Những tình huống thường xảy ra & phương pháp xử lý
 • Thực hành

1 ngày

6

 

MODULE 06: BÁN HÀNG & CSKH CHUYÊN NGHIỆP

Phần I: Tổng quan về Bán hàng & Chăm sóc khách hàng

 • Quá trình xây dựng đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng;
 • Vì sao những người bán hàng thất bại?
 • 20 sai lầm cơ bản của người kinh doanh và cách xử ký;
 • Mô hình thành công KASH;
 • Mô hình bán hàng 4B và các hiệu chỉnh.

Phần II: Quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng

 • Quy trình bán hàng và các điểm nhấn;
 • Lập kế hoạch cá nhân, ý nghĩa và thực tiễn;
 • Quy trình tương tác khách hàngvà vai trò của đội ngũ nhân viên;
 • Mô hình AIDA và mô hình AISAS.

Phần III: Chuẩn bị phục vụ khách hàng

 • Tiêu chuẩn hình ảnh chuyên nghiệp;
 • Quy tắc 5S trong dịch vụ;
 • Quy tắc 6S trong vòng 7s.

Phần IV: Dịch vụ khách hàng

 • Khái niệm dịch vụ khách hàng và các ngộ nhận;
 • Tư duy dịch vụ khách hàng: biến điều không thể thành có thể
 • Bạn có thể bán áo cho người rỗng túi?

Phần V: Tiếp cận khách hàng

 • Các phương thức tiếp cận khách hàng: Qua điện thoại - Qua Email - Gặp gỡ trực tiếp - Qua các kênh khác;
 • Quản lý cảm xúc khi giao tiếp với khách hàng;
 • Phân loại tâm lý khách hàng và cách ứng xử;
 • 8 loại khách hàng khác nhau: Liệu có công thức chung để vượt qua?
 • Ứng xử phù hợp với khách hàng và thu hẹp sự khác biệt về quan điểm.

Phần VI: Học từ những sai lầm

 • Sửa lỗi trong dịch vụ;
 • Quy trình xử lý than phiền;
 • Làm tốt hơn từ những sai lầm: lý thuyết và thực tiễn.

2 ngày

6 MODULE

7 ngày

(14 buổi)

Thong ke