Mrs. Ngô Kiều Anh – Chuyên viên phòng Quản trị Nhân sự, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông Elcom

19/02/2019 09:38

Mrs. Ngô Kiều Anh – Chuyên viên phòng Quản trị Nhân sự chia sẻ: Giảng viên đã giúp chúng tôi hiểu ra được nhiều vấn đề còn tồn tại. Giúp chúng tôi có thể nhìn nhận lại bản thân, đồng nghiệp và định hướng con đường đi phía trước. Để đạt được mục tiêu không chỉ cần sự nỗ lực của một cá nhân mà cần đến sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Cảm ơn TS. Hoàng Trung Dũng đã giúp chúng tôi vỡ lẽ ra được nhiều giá trị bổ ích như vậy.

 

Thong ke