Danh mục

Đổi mới sáng tạo hay là "Chết"

Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0. Thời đại không phải của cá lớn nuốt cá ...

Thương hiệu cá nhân - Chìa khóa thành công

Thương hiệu cá nhân là yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong cuộc đời, từ ...

Thông tin khóa học

Thời gian

- Khai giảng: Đang cập nhật

- Số học viên: 25

- Lịch học:

- Thời gian:

- Số buổi học: 4

- Kết thúc:

Địa điểm: Hà Nội

Học phí: 3.500.000 VNĐ

Học phí gốc: 0 VNĐ

PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

TỔNG QUAN

 • Năng lực lãnh đạo không phải chỉ là tố chất mà cũng là 1 kỹ năng có thể học và rèn luyện, bạn có tin như vậy không?
 • Tại sao kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm làm việc lâu năm không đủ đảm bảo cho bạn trở thành một người lãnh đạo giỏi. Vậy bạn còn thiếu những gì?
 • Là lãnh đạo 1 nhóm, bạn đã biết cách phát huy khả năng lãnh đạo, khuyến khích và khơi dậy quyết tâm cho nhân viên trong nhóm để cùng đạt mục tiêu đề ra?

MỤC TIÊU KHÓA ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 

 • Hiểu rõ vai trò và các đức tính, kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo
 • Nắm vững kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và giải quyết vấn đề phát sinh 1 cách thấu đáo.
 • Nâng cao kết quả làm việc của nhóm và kỹ năng dẫn dắt các thành viên trong nhóm.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp;
 • Giám đốc Bán hàng, Giám đốc Kinh doanh, Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng;
 • Đội ngũ quản lý cấp trung

 

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Xây dựng nền tảng của người lãnh đạo

 • Định nghĩa, vai trò của người lãnh đạo
 • Sự khác biệt giữa người quản lý và người lãnh đạo
 • Lựa chọn mô hình, trường phái lãnh đạo hiệu quả

 

Phần 2:  Rèn luyện kỹ năng, nâng cao nghệ thuật lãnh đạo
1. Giao tiếp với hiệu quả thuyết phục cao nhất

 • Khắc phục rào cản giao tiếp
 • Kỹ năng thể hiện và quan sát
 • Giao tiếp ngôn ngữ & phi ngôn ngữ 
 • Nghệ thuật lắng nghe
 • Kỹ năng dẫn dắt cuộc họp hiệu quả

2. Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả

 • Cách nhận dạng vấn đề
 • Quy trình giải quyết vấn đề
 • Phương pháp phát triển các giải pháp thay thế
 • Phương pháp thu phục sự đồng thuận
 • Vai trò là người giải quyết vấn đề của lãnh đạo

3. Nghệ thuật dẫn đầu, huấn luyện cấp dưới

 • Quy trình huấn luyện
 • Vai trò của người lãnh đạo trong việc huấn luyện
 • Quản lý yếu tố con người

4. Kỹ năng xây dựng đội nhóm

 • Quá trình xây dựng đội nhóm
 • Yếu tố nền tảng để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả cao (POPCI)
 • Xử lý các vấn đề nội bộ và bên ngoài
 • Vai trò của người lãnh đạo trong nhóm
  ~ Người điều phối, trung gian & đàm phán ~

5. Tạo động lực làm việc cho nhân viên

 • Ứng dụng các nguyên tắc, lý thuyết của thuật động viên.
 • Tạo "lửa" thông qua thiết lập mục tiêu SMART
 • Đánh thức "khả năng thể hiện" tiềm ẩn


Phần 3:Tóm tắt, lập kế hoạch phát triển năng lực bản thân

 

Thong ke