[19/10/2017] Đào tạo và Tư vấn xây dựng KPI tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà

21/10/2017 08:38

Ngày 19/10 - 20/10/2017, Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman tổ chức khóa đào tạo "Xây dựng bộ công cụ quản trị  đo lường hiệu suất làm việc KPI" tại Công ty CP Thủy điện Thác Bà, mở đầu cho chương trình Tư vấn chiến lược BSC - KPI tại đây. 

Tham dự chương trình đào tạo có gần 100 cán bộ, công nhân viên. 

Huấn giảng tại khóa đào tạo là TS. Hoàng Trung Dũng - Chủ tịch Tổ chức Giáo dục Kingsman

 

Chương trình đào tạo dự kiến kéo dài 3 ngày, buổi tiếp theo bắt đầu vào 25/10/2017 và tiếp theo là quá trình khảo sát tư vấn nhằm áp dụng KPI vào toàn bộ hệ thống nhân sự của Công ty CP Thủy điện Thác Bà

Thong ke