“Nhân viên cũng là người thầy”

Giữ được sự đồng lòng, tâm phục khẩu phục trong một đại gia đình gần 12.000 cán ...

7 kỹ năng sống tạo nên một người khôn ngoan

Việc rèn luyện kỹ năng sống mỗi ngày sẽ giúp bạn vững vàng bước đi và trở thành ...

TƯ VẤN

 

Quy trình 9 bước khép kín, đồng hành cùng đối tác trên suốt chặng đường phát triển và vươn tầm: 

 1. Đánh giá thực hiện
 2. Khảo sát hiện trạng
 3. Khung chiến lược
 4. Mục tiêu chiến lược
 5. Bản đồ chiến lược
 6. Thước đo kết quả
 7. Sáng kiến hành động
 8. Phân tích kết quả
 9. Phân bổ đồng bộ

Những lĩnh vực tư vấn:

 • Đánh giá hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
 • Triển khai và vận hành hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
 • Quản trị và duy tu hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard

Các chương trình tư vấn nổi bật Kingsman đã và đang thực hiện:

Thong ke