Khóa đào tạo "Kỹ năng bán hàng cơ bản" dành cho Habeco

Để hiện thực hóa những khát khao vào hoài bão đó, Habeco Trading đã cùng phối ...

"Quản trị bán hàng & Marketing hiệu quả" tại Vicem Hải Phòng

Những gì chúng ta biết và viết hiện nay đa số đều có mục đích cụ thể. Một số ...

TƯ VẤN

 

Quy trình 9 bước khép kín, đồng hành cùng đối tác trên suốt chặng đường phát triển và vươn tầm: 

 1. Đánh giá thực hiện
 2. Khảo sát hiện trạng
 3. Khung chiến lược
 4. Mục tiêu chiến lược
 5. Bản đồ chiến lược
 6. Thước đo kết quả
 7. Sáng kiến hành động
 8. Phân tích kết quả
 9. Phân bổ đồng bộ

Những lĩnh vực tư vấn:

 • Đánh giá hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
 • Triển khai và vận hành hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
 • Quản trị và duy tu hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard

Các chương trình tư vấn nổi bật Kingsman đã và đang thực hiện:

Thong ke