05/06/2017 - Khai giảng lớp Đào tạo dự bị chức danh Giám đốc doanh nghiệp khoá 10 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

05/06/2017 - Khai giảng lớp Đào tạo dự bị chức danh Giám đốc doanh nghiệp khoá 10 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Thong ke