[05/12/2017] Kingsman đào tạo "Kỹ năng giao tiếp & Đàm phán, thương lượng" tại VietinBank

[05/12/2017] Kingsman đào tạo "Kỹ năng giao tiếp & Đàm phán, thương lượng" tại VietinBank

Thong ke