[13/10/2017] Hội thảo "Quản trị Nhân sự thời đại 4.0 và bài học thực tiễn cho các doanh nhân Việt Nam tại Lào"

[13/10/2017] Hội thảo "Quản trị Nhân sự thời đại 4.0 và bài học thực tiễn cho các doanh nhân Việt Nam tại Lào"

Thong ke