[14-07-2018] Khóa đào tạo Kỹ năng Bán hàng và Chăm sóc khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) Bình Xuyên

[14-07-2018] Khóa đào tạo Kỹ năng Bán hàng và Chăm sóc khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) Bình Xuyên

Thong ke