Gửi câu hỏi cho chúng tôi
Gửi câu hỏi

Chung thanh

22/05/2017 11:55

Cho hoi lam sao de dk lop dao tao nhan su

Đáp: Quý khách vui lòng đăng ký khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị nhân sự tại:  https://goo.gl/0e0wBx
Hoặc liên lạc trực tiếp:

- Mr. Lê Nam: 0915 111 228; namlv@kingsman.edu.vn
- Ms. Hồng Duyên: 0984 212 828; duyendth@kingsman.edu.vn 

Thong ke