Chương trình "Bán hàng và Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp thời kỳ 4.0" dành cho cộng đồng tại Vĩnh Yên

21/06/2022 11:43

Tiếp tục chuỗi chương trình đào tạo dành cho cộng đồng tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Rosa Bonita đã phối hợp thành công cùng Kingsman tổ chức chương trình "Bán hàng và Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp thời kỳ 4.0".
Chương trình mang đến nhiều kiến thức giá trị và nhận được nhiều lời khen từ các học viên tham gia. 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
• Hình thành rõ nét và duy trì tư duy dịch vụ khách hàng, làm quen và ứng dụng hiệu quả các mô hình bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp vào quá trình làm việc;
• Củng cố khả năng, rèn luyện kỹ năng tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp, nhằm quản lý tốt chất lượng dịch vụ và chính sách bán hàng;
• Xây dựng chính sách bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp với điều kiện thực tiễn, thể hiện rõ nét độc đáo của văn hóa doanh nghiệp;
• Nắm vững các bước trong quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, được huấn luyện các kỹ năng quan trọng nhất ảnh hưởng đến thành công của từng bước trong quy trình. Giúp gia tăng doanh số của đoanh nghiệp.

 

 

 

Thong ke