Chương trình đào tạo "Bán hàng và Chăm sóc khách hàng" dành cho Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Hải Dương

Chương trình đào tạo "Bán hàng và Chăm sóc khách hàng" dành cho Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Hải Dương

Thong ke