Chương trình đào tạo "Kỹ năng giao tiếp" tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Hà Nội

Chương trình đào tạo "Kỹ năng giao tiếp" tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Hà Nội

Thong ke