Chương trình đào tạo "Kỹ năng lắng nghe và xử lý xung đột" dành cho Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Phú Quốc

Thong ke