Chương trình đào tạo "Kỹ năng lắng nghe và xử lý xung đột" dành cho Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Phú Quốc

Chương trình đào tạo "Kỹ năng lắng nghe và xử lý xung đột" dành cho Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Phú Quốc

Thong ke