Chương trình đào tạo "Kỹ năng thuyết phục và quản lý xung đột" tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo "Kỹ năng thuyết phục và quản lý xung đột" tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hồ Chí Minh

Thong ke