chương trình đào tạo

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

02 ngày/chuyên đề

Chương trình đào tạo “Quản trị Chiến lược” dành cho Cán bộ quản lý cấp 3 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Quản trị Chiến lược là một phần quan trọng của quản trị doanh nghiệp

Khóa Public “Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị Nhân tài”

5 LỜI KHUYÊN CẦN CHO BẠN NHẤT LÚC NÀY! Nếu hàng ngày bạn vẫn đọc

Khóa Public “Bán hàng và chăm sóc khách hàng”

Mỗi con người một khác nhau. Nhưng chúng ta lại được định hướng để học

Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực

02 ngày/chuyên đề

Quản trị bán hàng và marketing

2 ngày/ chuyên đề

Digital Marketing

Kinh doanh online

Quản trị tài chính

Phát triển đội ngũ nhân viên

Tài chính ngân hàng