Chương trình "Nhà lãnh đạo tạo động lực" dành cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Chương trình "Nhà lãnh đạo tạo động lực" dành cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

15/07/2022 19:29

Sở hữu được một nguồn nhân lực chất lượng cao và sẵn sàng hoàn thành tốt sứ mạng được giao luôn là điều kỳ vọng của chủ doanh nghiệp. Nhưng trong mọi tổ chức, thuộc mọi lĩnh vực vẫn tồn tại không ít những cá nhân hoạt động với chất lượng thấp hơn năng lực thực sự của bản thân họ.

Bài toán đặt ra là “Làm cách nào đó tạo động lực, nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên một cách hệ thống và sáng tạo”.
Chương trình đào tạo “Nhà lãnh đạo tạo động lực” dành cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt sẽ giúp các nhà quản lý tìm giải pháp thích hợp cho bài toán trên.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Tự tạo động lực cho bản thân và cho đội nhóm.
  • Hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn lực con người trong thời đại 4.0, từ đó biết cách thu hút và trọng dụng nhân tài, tối ưu sức mạnh đội ngũ bằng khả năng truyền lửa, tạo động lực cho bản thân và đội ngũ nhân viên
  • Hiểu và nắm được các kỹ năng về bán hàng được cập nhật mới nhất

 

Thong ke