Chuyên đề "Ai cũng có thể bắt đầu" dành cho Hội phụ nữ TP. Uông Bí Quảng Ninh

Chuyên đề "Ai cũng có thể bắt đầu" dành cho Hội phụ nữ TP. Uông Bí Quảng Ninh

21/06/2022 10:53

TS. Hoàng Trung Dũng chia sẻ tại Hội nghị do Hội phụ nữ TP. Uông Bí Quảng Ninh tổ chức với chuyên đề "Ai cũng có thể bắt đầu" tại chương trình "Lớp tuận huấn triển khai đề án 939"

 

 

 

Thong ke