Chuyên gia Phan Sơn

Chuyên gia Phan Sơn

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO CẤP CAO KINGSMAN
9 Năm

Lĩnh vực chuyên môn:

Quản trị bán hàng, Quản trị marketing, Phân phối tiếp thị, Văn hóa doanh nghiệp, Kỹ năng lành cho lãnh đạo…

Chuyên gia Phan Sơn có nhiều năm trải nghiệm và nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực, tái cấu trúc hệ thống quản lý trong vai trò là Giám đốc nhân sự(CPO), Giám đốc quản lý hệ thống (COO) tại các Tập đoàn có quy mô lớn Việt Nam và Nhật Bản.

Ông là giảng viên cao cấp, chuyên gia cộng tác tại Tổ chức Giáo dục Kingsman, Trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý CDMS , Talent Pool, Tổ hợp tư vấn KNV, Tổ chức giáo dục PTI, Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn SEIKO, Công ty đào tạo và tư vấn Newvision…

Giảng viên thỉnh giảng môn Quản trị Nhân sự thực hành tại Khoa Khoa học Quản lý – Đại học KHXH và NV.

Ông đã từng huấn luyện & tư vấn cho các doanh nghiệp : Tập đoàn Vingroup, Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV, Liên doanh xi măng Việt Nhật, Liên doanh may Việt Mỹ, Công ty cổ phần Mobifone, Công ty Viettel Global , Viettel xuất nhập khẩu, Viettel Media, Công ty nhiên liệu hàng không, Viện kinh tế và thương mại đại học ngoại thương...

Thong ke