ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT HIỆU QUẢ

Thông tin khóa học

Thời gian

- Khai giảng: Đang cập nhật

- Số học viên: 0

- Lịch học: Đang cập nhật

- Thời gian: Chi tiết liên hệ: 0901718998

- Số buổi học: 4

- Kết thúc:

Địa điểm:

Học phí: 0 VND

Học phí gốc: 0 VND

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT HIỆU QUẢ

Đánh giá thực hiện công việc giúp nhà quản lý nắm được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên và tiến độ dự án. Với bản đánh giá công việc, quản lý có thể xác định mắt xích nào trong hệ thống cần được cải thiện, điểm mạnh điểm yếu của từng cá nhân để có các biện pháp điều chỉnh phù hợp, phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm, đào tạo tập huấn thêm nhằm gia tăng hiệu suất chung.

Thách thức với các doanh nghiệp ngày nay là làm cách nào để lựa chọn được phương pháp đánh giá phù hợp với tính chất công việc, cơ cấu, văn hóa và chiến lược của tổ chức. Ngoài ra, người quản lý cũng phải cân nhắc loại hình và số lượng phương pháp sử dụng, sự cân đối giữa tác dụng và chi phí của việc áp dụng đánh giá thực hiện công việc, sử dụng phương pháp đánh giá thế nào để có kết quả chính xác, khách quan nhất.

1. Đối tượng tham dự chương trình

 • Ban Lãnh đạo, Ban điều hành cán bộ quản lý cấp Trưởng/Phó phòng tại doanh nghiệp
 • Cán bộ nhân viên phòng nhân sự/Quản lý nguồn lực, đào tạo phát triển đội ngũ
 • Các cá nhân có mong muốn trở thành người Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

2. Mục tiêu chương trình

Sau chương trình Học viên sẽ được nhận ra:

 • Hiểu được một cách đầy đủ và sâu sắc bộ công cụ quản trị cực kỳ phổ biến và hữu dụng hiện nay là BSC– KPI;
 • Hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai BSC - KPI tại doanh nghiệp, tránh các rủi ro có thể phát sinh để có thể ứng dụng hiệu quả bộ công cụ này trong việc quản trị chiến lược, quản trị nhân sự, lập kế hoạch, đánh giá chính xác năng lực đội ngũ.
 • Chủ động thiết lập hệ thống  KPI để đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân sự.

3. Nội dung chương trình

Thời lượng Nội dung đào tạo
02 ngày

Phần 1: KPI - Công cụ đo lường hiệu suất hiệu quả

 • Tổng quan về quản lý hiệu suất và đo lường hiệu suất bằng KPI;
 • Mục đích và lợi ích của KPI trong đo lường hiệu suất và đánh giá hiệu suất làm việc cá nhân;

Phần 2: Quy trình Phương thức xây dựng KPI trong doanh nghiệp

 • Phương pháp lượng hóa các chỉ tiêu công việc mang tính chất định tính.
 • Quy trình và phương thức xây dựng KPI
 • Mô tả về những kết quả mong đợi
 • Thấu hiểu các thước đo trực tiếp & thước đo thay thế/ gián tiếp
 • Lựa chọn phương pháp đo lường phù hợp với từng mục tiêu
 • Hình thành các thước đo tổng hợp (khi cần thiết)
 • Thiết lập chỉ tiêu và ngưỡng giới hạn
 • Xác định & văn bản hóa hệ thống KPI
 • Hướng dẫn thiệt lập trọng số và chỉ tiêu KPI (Đảm bảo sự minh bạch, công bằng, chỉ tiêu giao rõ ràng....)

Phần 3: Chia sẻ Kinh nghiệm xây dựng KPI tại một số doanh nghiệp, điển hình về  các ngành nghề tại Việt Nam

 
Thong ke