Đánh giá của đối tác về Kingsman

Đánh giá của đối tác về Kingsman (1)

15/02/2017 16:25

Ms Mai Thị Thanh Yên - TGĐ Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Y tế THE MEDCARE

The MEDCARE đã hợp tác với Kingsman tổ chức rất nhiều khóa đào tạo về kỹ năng, quản trị cho đội ngũ cán bộ nhân viên và chúng tôi rất vui mừng khi nhìn thấy được những thay đổi tích cực đang diễn ra hàng ngày. Với đánh giá cao nhất, The Medcare rất trân trọng phương pháp đào tạo hiệu quả của Kingsman và hi vọng sẽ tiếp tục là đối tác với Kingsman trong thời gian tới.

Thong ke