Ms. Tina Nguyen - Tập đoàn Trí Việt

Ms. Tina Nguyen - Tập đoàn Trí Việt

11/07/2017 10:04

Lớp học tốt, khoá học tốt, giảng viên tốt, cơ sở vật chất tốt, tea break tốt!

Tham gia khoá học Kỹ năng bán hàng & chăm sóc khách hàng tại Học viện Kingsman, được nghe những chia sẻ, những câu chuyện ý nghĩa với lối kể, lối dạy đầy thu hút của TS.Hoàng Trung Dũng - Chủ tịch Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman; tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Thong ke