Mr Mai Tuấn Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty TNHH MTV Phát triển KCN CNC Hòa Lạc

Mr Mai Tuấn Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty TNHH MTV Phát triển KCN CNC Hòa Lạc

30/05/2017 10:06

 

Tôi rất trân trọng và cảm ơn đội ngũ giảng viên của Kingsman, cụ thể là TS. Hoàng Trung Dũng. Sau khóa đào tạo Nhân sự tại đây, tôi đã có thêm rất nhiều kiến thức và mở mang thêm về xu hướng phát triển của ngành nhân sự thế giới. 

Thong ke