Mr Phạm Thế Mỹ - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Bất động sản Tuấn 123

Mr Phạm Thế Mỹ - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Bất động sản Tuấn 123

25/01/2017 10:12

 

Kết thúc một khóa học thật tuyệt vời trong hai tuần học, với tôi những gì lĩnh hội được tại đây của diễn giả, anh,chị những nhà quản lý kinh nghiệm trong khóa học sẽ giúp tôi phát triển mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trên con đường sự nghiệp đang làm.

Thong ke