Khoá đào tạo "Kỹ năng thuyết trình ấn tượng" dành cho đội ngũ cán bộ BIDV

Khoá đào tạo "Kỹ năng thuyết trình ấn tượng" dành cho đội ngũ cán bộ BIDV

Thong ke