Khóa đào tạo: "Sale Pro: Những năng lực cần có cho người bán hàng chuyên nghiệp'' dành cho KB Fashion

Khóa đào tạo: "Sale Pro: Những năng lực cần có cho người bán hàng chuyên nghiệp'' dành cho KB Fashion

Thong ke