“Kỹ năng tư duy, sáng tạo trong công việc, phát triển suy nghĩ tích cực” dành cho Trung tâm Tính cước và Thanh khoản Mobifone

“Kỹ năng tư duy, sáng tạo trong công việc, phát triển suy nghĩ tích cực” dành cho Trung tâm Tính cước và Thanh khoản Mobifone

Thong ke