Mr. Hoàng Kim Long - Chuyên viên Văn phòng Công đoàn PVEP

Mr. Hoàng Kim Long - Chuyên viên Văn phòng Công đoàn PVEP

27/04/2020 13:26

Tất cả học viên tham gia khóa học rất mong muốn được học các khóa về kỹ năng mềm nâng cao và chuyên sâu hơn. Với mỗi kỹ năng thời lượng sẽ kéo dài hơn với nhiều công cụ hỗ trợ phù hợp để học viên có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế, đánh tan nỗi ngại ngùng. Việc một người được một, hai lần thuyết trình chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc họ chỉ ngồi nghe thụ động.

Thong ke