Mr. Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trí Việt

Mr. Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trí Việt

27/04/2020 14:02

 

Kingsman là đơn vị có chất lượng tốt nhất chúng tôi từng hợp tác. Tôi tin rằng Trí Việt sẽ nhận được những giá trị đích thực sau những khóa đào tạo tại đây

Thong ke