Mr. Phan Chiến Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Elcom

Mr. Phan Chiến Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Elcom

27/04/2020 14:12

Chương trình đào tạo đã thành công ngoài mong đợi của chúng tôi. Giảng viên không chỉ mang đến những kiến thức nền tảng mà còn chia sẻ những kinh nghiệm quý báu đã từng kinh qua của bản thân. Từ đó, giúp chúng tôi nhận ra nhiều vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp khi mọi người cùng cởi mở chia sẻ với nhau. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Kingsman trong các chương trình đào tạo và tư vấn sắp tới.

Thong ke