Mrs. Hoàng Thị Phương Thúy - Trưởng phòng Quản trị Nhân sự Công ty Elcom

Mrs. Hoàng Thị Phương Thúy - Trưởng phòng Quản trị Nhân sự Công ty Elcom

27/04/2020 14:09

Với vai trò là một người đứng ra tổ chức và cũng là học viên, tôi nhận thấy dù thời gian không có nhiều song giá trị bổ ích mà chương trình đem lại vô cùng lớn. Giảng viên hiểu được các vấn đề cũng như mong muốn của lãnh đạo Elcom gửi gắm tới các cán bộ Quản lý cấp trung. Xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình chúng tôi luôn thấy được sự nhiệt tình, tâm huyết trong bài giảng của giảng viên.

Thong ke