Ngô Kiều Anh - Chuyên viên phòng Quản trị Nhân sự Công ty Elcom

Ngô Kiều Anh - Chuyên viên phòng Quản trị Nhân sự Công ty Elcom

27/04/2020 11:02

Giảng viên đã giúp chúng tôi hiểu ra được những vấn đề còn tồn tại. Giúp chúng tôi có thể nhìn nhận lại bản thân, đồng nghiệp và con đường đi phía trước. Để đạt được mục tiêu không chỉ cần sự nỗ lực của một cá nhân mà cần đến sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Cảm ơn TS. Hoàng Trung Dũng đã giúp chúng tôi vỡ lẽ ra được nhiều giá trị bổ ích như vậy.

Thong ke