Nguyễn Đình Việt - Đội trưởng Truyền tải điện Tây Bắc

Nguyễn Đình Việt - Đội trưởng Truyền tải điện Tây Bắc

27/04/2020 13:17

Anh Nguyễn Đình Việt đại diện các học viên phát biểu cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức chương trình đào tạo vô cùng ý nghĩa và hy vọng sẽ được tham gia thêm nhiều khóa học tương tự.

Thong ke