[25 – 26/11/2017] Kingsman tư vấn đào tạo tại Ngân hàng Lào Việt – LAOVIET BANK

Ngày 25 – 26/11/2017, Tổ chức Giáo dục Kingsman tổ chức chương trình tư vấn đào tạo tại Ngân hàng Lào Việt – LAOVIET BANK. Khóa đào tạo tổ chức tại Viên Chăn, có chủ đề “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt của ngân hàng. Tham dự phát biểu tại khóa đào tạo là ông Nguyễn Văn Bình – Tổng Giám đốc Ngân hàng Lào Việt.

Huấn giảng tại khóa đào tạo là TS. Hoàng Trung Dũng – Chủ tịch Tổ chức Giáo dục Kingsman, chuyên gia hàng đầu về tư vấn chiến lược và quản trị nhân sự tại Việt Nam.