Đỗ Đức Dũng – Trưởng phòng quản lí dự án SVMC, Samsung Electronics Việt Nam

Điều tôi ấn tượng nhất khi tham gia khóa đào tạo BSC-KPI tại Học viện Kingsman chính là vốn kiến thức chuyên gia, thật sự rất đáng nể, hơn hết nó đều được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế mang tính thực tiễn rất cao. Mặt khác chuyên gia tại Kingsman có lối truyền đạt vô cùng dễ hấp thụ,… tôi thấy “vỡ” ra rất nhiều vấn đề của Doanh nghiệp mình. Tôi rất mong muốn, trong thời gian tới Chuyên gia tại Kingsman có thể trực tiếp tới hỗ trợ đào tạo cho Doanh nghiệp Samsung trong vấn đề quản trị cho hệ thống đội ngũ cán bộ nhân sự”