Khai giảng lớp “Kỹ năng mềm dành cho nhân viên mới” dành cho PVEP

Sáng nay, ngày 03/06, Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman đã tổ chức khai giảng chương trình đào tạo “Kỹ năng mềm dành cho cán bộ nhân viên mới” dành cho Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP).

Những hình ảnh về chương trình đào tạo chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải gửi tới Quý khách hàng

Sáng nay, ngày 03/06, Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman đã tổ chức khai giảng chương trình đào tạo “Kỹ năng mềm dành cho cán bộ nhân viên mới” dành cho Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP).

 

Những hình ảnh về chương trình đào tạo chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải gửi tới Quý khách hàng

 

Sáng nay, ngày 03/06, Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman đã tổ chức khai giảng chương trình đào tạo “Kỹ năng mềm dành cho cán bộ nhân viên mới” dành cho Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP).

 

 

 

 

 

 

 

Những hình ảnh về chương trình đào tạo chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải gửi tới Quý khách hàng

 

 

 

 

Sáng nay, ngày 03/06, Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman đã tổ chức khai giảng chương trình đào tạo “Kỹ năng mềm dành cho cán bộ nhân viên mới” dành cho Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP).

 

 

 

 

 

Những hình ảnh về chương trình đào tạo chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải gửi tới Quý khách hàng