Tài sản và thu nhập

 Có thể ban đầu chúng ta có nguồn lực giống nhau, nhưng về sau, có người giàu lên và có kẻ nghèo đi. Một phần nguyên nhân là sự khác biệt trong cách nhìn nhận về tài sản và thu nhập của mỗi người. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu!

Thong ke