TẠO ĐỘNG LỰC, PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG NHÂN VIÊN

Thông tin khóa học

Thời gian

- Khai giảng: Đang cập nhật

- Số học viên: 0

- Lịch học: Chi tiết liên hệ: 0901718998

- Thời gian:

- Số buổi học: 4

- Kết thúc:

Địa điểm:

Học phí: 0 VND

Học phí gốc: 0 VND

TẠO ĐỘNG LỰC, PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG NHÂN VIÊN

Đối với hầu hết các nhân viên, thỏa mãn với công việc có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp tạo ra thái độ làm việc tích cực, hăng say, cho ra kết quả cao trong công việc. Bạn muốn nhân viên của mình vui vẻ, năng động, và làm việc hiệu quả? Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tạo động lực làm việc cho nhân viên hiệu quả nhất?

1. Đối tượng tham dự chương trình

 • Ban Lãnh đạo, Ban điều hành cán bộ quản lý cấp Trưởng/Phó phòng tại doanh nghiệp
 • Cán bộ nhân viên phòng nhân sự/Quản lý nguồn lực, phòng kinh doanh và các phòng ban khác.

2. Mục tiêu chương trình

Sau chương trình Học viên sẽ được nhận ra:

 • Phát triển tư duy tích cực, duy trì sự nhiệt huyết trong công việc.
 • Thích ứng, làm quen với sự thay đổi trong môi trường làm việc ngày càng áp lực.
 • Hiểu rõ các mô hình, công cụ, phương pháp tạo động lực cho bản thân và nhân viên, giúp đội nhóm làm việc hiệu quả hơn trong môi trường VUCA.
 • Làm chủ các công cụ quản lý hiệu suất công việc và hiệu quả kinh doanh.
 • Phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm bứt phá doanh, vượt mức kế hoạch.

3. Nội dung chương trình

Thời lượng Nội dung đào tạo
02 ngày

Phần 1: Bạn đã sẵn sàng cho 1 tương lai tương sáng hơn?

 • Bạn có niềm tin vào tương lai tương sáng hơn?
 • Mô hình thành công KASH.
 • Luôn là những thành viên tích cực -  Hiệu ứng “quả táo thối” và cách ứng xử.
 • Tự tạo động lực cho bản thân với mô hình 3T “Tâm – Thân – Trí”
 • Vì sao chúng ta ngại thay đổi? Bạn đã có tư duy 4.0 chưa?
 • Hành động: Phá bỏ bức tường vô hình
 • Tìm lại con sư tử trong bạn

Phần 2: Người dẫn đường xuất sắc - Bứt phá doanh thu

 • Đẳng cấp của người lãnh đạo đến từ đâu?
 • Đồng lòng, đồng sức - Nhiệm vụ chung của toàn hệ thống
 • Quản trị hiệu suất kinh doanh – Bán toán khó đã có lời giải
 • Tạo động lực cho đội nhóm: Tháp Maslow, Thuyết Herzberg hay còn mô hình nào khác?
 • Đâu là nhân tố quyết định để bứt phá doanh thu?

 

 

 

Thong ke