[Tháng 2 - 3/2018] Tư vấn chiến lược tổng thể và chiến lược nhân sự Công ty CP tập đoàn Thành Long

[Tháng 2 - 3/2018] Tư vấn chiến lược tổng thể và chiến lược nhân sự Công ty CP tập đoàn Thành Long

Thong ke